Środki PEFRON na likwidację barier transportowych

Utworzono: wtorek, 18, czerwiec 2019

    phoca thumb l 1Powiat Staszowski będzie realizatorem projektu zakupu samochodów, w celu likwidacji barier transportowych dwóch beneficjentów: Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu oraz Domu Pomocy Społecznej ,,Caritas” w Rudkach.

Umowę na dofinansowanie zakupów przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podpisali w dniu 18 czerwca br. w Kielcach: ze strony PEFRON dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Andrzej Michalski i pełnomocnik Funduszu - ekspert ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami Agnieszka Matałowska, a ze strony Powiatu Staszowskiego: starosta Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, przy kontrasygnacie skarbnik Jolanty Piotrowskiej.

     W obydwu przypadkach udział w kosztach zakupu środków PEFRON wynosi po 70%, tj. 236 tys. zł dla ŚDS w Połańcu, na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz 80 tys. zł dla DPS w Rudkach, na zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach. Środki PEFRON pochodzą z ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”, natomiast pozostałe 30% pieniędzy potrzebnych do zakupu autobusu i busa zapewnią beneficjenci.

                                Tekst Jan Mazanka
                                Foto: Lucjan Piotrowski

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech