Wyróżnienie w Warszawie po raz drugi

Utworzono: czwartek, 13, czerwiec 2019

phoca thumb l 5Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w Warszawie w dniu 12 czerwca br. wyróżniła Powiat Staszowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za konsekwentne wspieranie i rozwój rodzicielstwa zastępczego. Uroczystość wręczenia grawertonów odbyła się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie w czasie ,,7.  Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego”.

Kapituła Koalicji wyróżniła 5 powiatów, za powierzanie dzieci w 2018 roku wyłącznie do rodzinnych form pieczy zastępczej. W gronie wyróżnionych znalazły się: powiaty: staszowski, konińskiego, leski, pułtuski i powiat Sucha Beskidzka. Powiat staszowski reprezentowali: starosta Józef Żółciak i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ogórek.
To zaszczytne wyróżnienie Powiatowi Staszowskiemu i PCPR w Staszowie zostało przyznane po raz drugi. Podczas kongresu słowa uznania do wyróżnionych skierowali: minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, podsekretarz stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior.
W czasie kongresu, prelegenci  nawiązywali w swoich wystąpieniach do znaczenia  rodziców zastępczy i ich współpracy z samorządami w realizacji tak trudnego zadania jakim jest tworzenie i funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej. Skuteczność działań w tym obszarze pracowników samorządowych, pozwala na zagwarantowanie dzieciom w rodzinnej pieczy zastępczej prawidłowego rozwoju: emocjonalnego, społecznego, edukacyjnego i zdrowotnego.

Tekst: Anna Ogórek
Foto: Lucjan Piotrowski

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech