Szkolenie z przeciwdziałania ASF odbyło się w Staszowie

Utworzono: środa, 15, maj 2019

1We wtorek 14 maja br., w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbyło się szkolenie, którego tematem było zwalczanie afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie z udziałem świętokrzyskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii dra Tadeusza Kulkiewicza, któremu wyboru na tę funkcję pogratulował starosta staszowski Józef Żółciak, otworzyła powiatowy lekarz weterynarii w Staszowie Zofia Słomka, która serdecznie witając wszystkich zebranych zaprosiła do wysłuchania prelekcji.


Wśród zaproszonych gości byli. m.in.: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Paweł Krakowiak, starosta staszowski Jozef Żółciak, wicestarosta staszowski Leszek Guzal, burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak, wójt Gminy Łubnice Anna Grajko, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jerzy Adamkiewicz, kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Staszowie Aneta Ostrowska, powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz pracownicy z poszczególnych gmin powiatu staszowskiego, zajmujący się na swoim terenie zarządzaniem kryzysowym, a także przedstawiciele kół łowieckich oraz lekarzy weterynarii, m.in. z Kielc, Sandomierza i Opatowa. Metody walki z ASF omówił powiatowy lekarz weterynarii w Ostrołęce Józef Białowąs, który w swoim wystąpieniu zwrócił także uwagę na konieczność ścisłej współpracy między lekarzami weterynarii i przedstawicielami organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Tekst i foto: Michał Skrętek

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech