Obwodnica prawie gotowa

Utworzono: poniedziałek, 13 maj 2019

phoca thumb l 6Trwają ostatnie, wykończeniowe prace na budowie obwodnicy Staszowa. Na bieżąco prowadzone są także odbiory techniczne i geodezyjne oraz rozliczenie finansowe całej inwestycji. Kontynuowane są również prace na moście i rampach wjazdowych. W poniedziałek 6 maja, została przeprowadzona, z wynikiem pozytywnym, próba obciążeniowa mostu na rzece Czarnej, wykonana przez specjalistów warszawskiego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.


    Do wykonania pozostało jeszcze poprawienie w kilku miejscach skarp i rowów, gdzie doszło do  uszkodzeń nawierzchni przez opady deszczu, a także wyrównanie nawierzchni placów składowych, czy przylegających do parkingu na odcinku etapu II.
    Inwestycja, którą poprzedził 7-letni okres planowania, konsultacji społecznych, uzgodnień środowiskowych i prac projektowych, została oficjalnie rozpoczęta w lipcu 2017 roku. Obwodnica jednojezdniowa o szer. 7 m z dwoma pasami ruchu, posiada 4,87 km długości. Połączyła 3 drogi wojewódzkie: nr 757 Staszów-Stopnica, nr 765 Staszów-Chmielnik i nr 764 Staszów-Raków. Wykonawcą, zarówno prac projektowych, jak i budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ,,Fart” Sp. z o.o. Kielce. Całkowity koszt zadania wyniósł 19 mln 667 tys. zł. Zakłada się, że wszelkie prace naprawcze i kosmetyczne zostaną zakończone w najbliższych 10 dniach, co jeszcze w maju umożliwi oficjalne oddanie obwodnicy do użytku.  
    W planach jest budowa drugiej części obwodnicy, odcinka północno-zachodniego o dł. 1,5 km, który połączy drogę wojewódzką nr 764 Staszów-Raków z drogą wojewódzką nr 757 Staszów-Opatów. Aktualnie czynione są starania władz powiatu staszowskiego o wprowadzenie tej inwestycji do najbliższych planów inwestycyjnych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech