90 lat jednostki OSP w Bukowej

Utworzono: niedziela, 12, maj 2019

phoca thumb l 3Uroczystości rocznicowe odbyły się w niedzielę, 12 maja br., i zostały połączone z przekazaniem druhom z Bukowej, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Po wprowadzeniu pododdziałów OSP na plac przed budynkiem miejscowej strażnicy, dowódca uroczystości, komendant miejsko-gminny OSP w Osieku druh Tomasz Mysłek, złożył prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Osieku, członkowi Zarządu Wojewódzkiego OSP w Kielcach druhowi Henrykowi Stawiarzowi, meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości.

    Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto biało-czerwoną flagę na maszt, po czym rozpoczęła się masz święta, odprawiona przez ks. kan. Wiesława Opiata - proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii.
     Oficjalną część uroczystości rozpoczął oficjalnym przemówieniem, nawiązując do 90. rocznicy powstania OSP w Bukowej, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, który, m.in. podziękował Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego, jak i władzom powiatu staszowskiego, za udzielanie finansowego wsparcia jednostkom OSP na terenie ziemi osieckiej. Wśród osób obecnych na uroczystościach w Bukowej, byli m.in.: wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Strzała, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, radny Sejmiku Marek Jońca, radny Sejmiku Andrzej Swajda, wicestarosta staszowski Leszek Guzal, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Zbigniew Wiącek, komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz,  przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku Arkadiusz Matusek, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, a także radni powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Osiek, przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół, działacze fundacji i stowarzyszeń.
    Podczas uroczystości jednostka otrzymała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, który poświęcił ks. kan. Wiesław Opiat. Zasłużonych druhów odznaczono medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa”, przyznanymi przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach. Medalami srebrnymi uhonorowano druhnę Annę Dzieciuch i druha Jacka Piwowarskiego, a medalami brązowymi: druhnę Alicję Gąskę-Młodzińską oraz druhów: Bolesława Barana, Bartłomieja Migacza i Dariusza Sosnowskiego. Ponadto Zarząd Miejsko-Gminny OSP RP w Osieku, przyznał za wieloletnią ofiarną działalność w straży statuetkę św. Floriana, którą otrzymał 92-letni druh Józef Cebula.
    Gratulacje i życzenia, przekazując okolicznościowe pisma i grawertony, złożyli: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Marek Strzała, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, radny Sejmiku Marek Jońca, radny Sejmiku Andrzej Swajda, wicestarosta staszowski Leszek Guzal, komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz oraz członek Zarządu Powiatu w Staszowie Zbigniew Wiącek.
    Oficjalną część obchodów 90-lecia OSP w Bukowej, zakończono złożeniem stosownego meldunku przez komendanta Tomasza Mysłka prezesowi Henrykowi Stawiarzowi, po czym prowadzący uroczystość druh Jacek Piwowarski, zaprosił wszystkich na poczęstunek i zabawę ludową.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech