Marszem uczczono osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Utworzono: czwartek, 09, maj 2019

5W dniu 9 maja br. w Staszowie, odbyły się kolejne obchody „Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Uczestnicy wydarzenia uczcili święto przemarszem sprzed budynku Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie do Sanktuarium św. Jan Pawła II.


W kolorowym korowodzie uczestniczyli uczniowie staszowskich szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych miasta i powiatu staszowskiego, staszowscy przedsiębiorcy, m.in.: od wielu lat wspierający OREW były marszałek województwa świętokrzyskiego Franciszek Wołodźko, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, wicestarosta staszowski Leszek Guzal, zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek, dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury Katarzyna Ciepiela oraz dyrektor OREW Halina Łabuda.       
Po uformowaniu kolumny, uczestnicy marszu przeszli ulicami: Szpitalną, Kolejową, Krakowską, Rynek, Kościelną, Niepodległości, Wschodnią oraz Ogrodową. Następnie wszyscy zebrani przeszli do Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie została odprawiona msza święta, w intencji osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Liturgii przewodniczył ks. kan. Szczepan Janas – proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie. Obchody „Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, zorganizował Zarząd Staszowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.        

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech