Z posiedzenia Rady Społecznej Szpitala

Utworzono: środa, 08, maj 2019

phoca thumb l 4We wtorek 7 maja br., w sali konferencyjnej Starostwa staszowskiego, odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

W obradach, którym przewodniczył starosta staszowski Józef Żółciak, uczestniczyli: wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie - przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego Stanisław Batóg, wicestarosta Leszek Guzal, zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda, burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, a także dyrektor staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik oraz główna księgowa Katarzyna Twaróg i kierownik Działu Organizacyjno Prawnego Agnieszka Antonik. W czasie obrad członkowie Rady głosowali m.in. nad wyrażeniem opinii dotyczących:
1.    wykonania planu finansowego i inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2018 rok,
2.    zakupu aparatury i sprzętu medycznego,
3.    przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,
4.    zbycia aktywów trwałych.
Podczas posiedzenia dyrektor Paweł Wojtasik wyczerpująco odpowiadając na wszystkie pytania, m.in. omawiając sytuację finansową lecznicy po I kwartale 2019 roku oraz organizację pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie, po wyczerpaniu porządku obrad starosta Józef Żółciak zamknął obrady.

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech