Kolejne inwestycje na drogach powiatowych

Utworzono: wtorek, 07, maj 2019

phoca thumb l 1W dniu 7 maja br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, podpisano umowy na realizację 5 zadań dotyczących remontów na drogach powiatowych.
    Dwa pierwsze zadania realizowane będą z dofinansowaniem z ,,Funduszu Dróg Samorządowych”.


    Zadanie nr 1. dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowice dł. 0,995 km. Koszt inwestycji to 1 mln 156 tys. 038 zł, wysokość dotacji: 578 tys. 019 zł – 50 %, udział powiatu: 289 tys. 010 zł – 25%, udział gminy Bogoria: 289 tys. 009 zł – 25%.
Zadanie nr 2.  dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w miejscowości  Wiśniowa Poduchowna dł. 0,484 km. Koszt inwestycji to 391 tys. 939 zł, wysokość dotacji: 195 tys. 969 zł – 50%, udział powiatu: 97 tys. 986 zł – 25%, udział gminy Staszów: 97 tys. 984 zł – 25%.
    Zakres prac w obydwu zadaniach to: wykonanie jezdni z mieszanek mastyksowo-grysowych, wykonanie chodnika o szer. 2,00 m z kostki brukowej, renowacja istniejącego odwodnienia, wykonanie pobocza gruntowego, uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
    Kolejne 3 zadania realizowane będą z dofinansowaniem uzyskanym z funduszu na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych.
Zadanie nr 1 dotyczy remontu odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica w miejscowości Kolonia Pęcławska dł. 1,400 km. Koszt inwestycji to 204 tys. 896 zł. Wysokość dotacji: 163 tys. 917 zł – 80 %, udział powiatu: 20 tys. 490 zł – 10 %, udział gminy Bogoria: 20 tys. 489 zł – 10%.
Zadanie nr 2. dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca w miejscowości Rytwiany dł. 1,032 km. Koszt inwestycji: 507 tys. 752 zł, wysokość dotacji: 406 tys. 202 zł – 80 %, udział powiatu: 50 tys. 775 zł  – 10 %, udział gminy Rytwiany: 50 tys. 775 zł – 10%.
Zadanie nr 3. dotyczy remontu odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w miejscowości Wola Wiśniowska dł. 1,100  km. Koszt inwestycji: 359 tys. 124 zł, wysokość dotacji: 287 tys. 299 zł  – 80 %, udział powiatu: 35 tys. 913 zł – 10 %, udział gminy Staszów: 35 tys. 912  – 10%.
    Zakres prac wszystkich 3 zadań to: wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej i poboczy gruntowych. W zadaniu drugim - dodatkowo wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, natomiast w zadaniu trzecim – wykonanie  renowacji odwodnienia, tj. przepustów pod drogą i zjazdami.
    Wykonawcą robót budowlanych ww. 5 inwestycji, będzie Przedsiębiorstwo Drogowe DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. Termin realizacji zadania do 31.07.2019r.
    Łącznie, na dzień 7 maja br., do odbudowy w 2019 roku, planuje się 5,011 km dróg powiatowych. Wartość inwestycji ogółem wynosi 2 mln 619 tys. 749 zł, w tym: środki zewnętrzne z dotacji – 1 mln 631 tys. 406 zł, udział własny powiatu staszowskiego – 494 tys. 174 zł, a udział gmin ogółem ( Staszów, Bogoria, Rytwiany )  - 494 tys. 169 zł.  

                             
Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech