Kolejna edycja akcji "Umiem Płytać" w staszowskim PCS

Utworzono: wtorek, 05, luty 2019

         

          W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki kolejnej edycji projektu powszechnej nauki pływania pod nazwą „Umiem Pływać”, Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja w partnerstwie z Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie oraz gminami z terenu powiatu staszowskiego rozpocznie od lutego 2019 roku kolejna edycję tego projektu. Będzie on realizowany do połowy grudnia, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

          Dzięki zaangażowaniu sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, poseł na Sejm RP Anny Krupki, z bezpłatnej nauki pływania skorzysta 833 uczniów z klas I – III szkół podstawowych z terenu powiatu staszowskiego. Kwota dofinansowania wynosi 150 tysięcy złotych. Dodatkowo w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie realizowane będą zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Tym zadaniem objętych zostanie 90 uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu staszowskiego. Projekt realizowany będzie od lutego do połowy czerwca 2019 roku. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 10 tysięcy złotych.

Redakcja

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png