Dla przedsiębiorców

Utworzono: wtorek, 29, styczeń 2019

phoca thumb l 1Bezpłatna obsługa księgowa, pakiet szkoleń, doradztwo i wyjazd na Słowację - to wszystko oferuje nieodpłatnie zarówno przedsiębiorcom jak i organizacjom pozarządowym Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które w poniedziałek 28 stycznia br. zostało oficjalnie otwarte przy ul. Sudeckiej 9 w Staszowie.

    W Centrum, każdy kto zamierza rozpocząć działalności gospodarczą, lub już ją prowadzi, będzie mógł uzyskać, m.in.: wsparcie doradcze przy rejestracji firmy, a także, w późniejszym okresie, pomoc w rozwijaniu podjętych inicjatyw, w znalezieniu rynków zbytu oraz możliwości kooperacyjnych wśród partnerów krajowych jak i zagranicznych. Oferowane usługi dotyczą także zagadnień związanych z przebranżowieniem lub unowocześnieniem prowadzonej działalności. W planach jest również szeroka promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców gmin należących do Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi, to jest: Bogorii, Chmielnika, Daleszyc, Pierzchnicy, Rakowa, Staszowa i Szydłowa.
    Dla podmiotów z gmin członkowskich, LGD Białe Ługi oferuje również nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy, tj. z: sali konferencyjnej dla minimum 20 osób, sali komputerowej z 4 stanowiskami z dostępem do internetu i drukarki oraz pokoju doradców. W ofercie znajdują się szkolenia i konferencje, pierwsze z nich zaplanowane jest na 19 marca i będzie dotyczyło ochrony danych osobowych. We wrześniu 2019 roku, zaplanowany jest 4-dniowy wyjazd studyjny dla przedsiębiorców, do partnera projektu na Słowację. Celem wyjazdu jest nawiązanie nowych kontaktów, wymiana doświadczeń i informacji oraz podjęcie rozmów dotyczących wzajemnej współpracy, między przedsiębiorcami z Polski i Słowacji. Udział w wyjeździe jest bezpłatny – organizator zapewnia: wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie oraz transport. Dokładny termin wyjazdu zostanie przekazany uczestnikom w biurach i na stronach internetowych Lokalnej Grupy Działania ,,Białe Ługi”. Szczegółowe informacje na temat projektu i wszelkich działań można uzyskać w biurze Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie, ul. Sudecka 9, tel: 15 813 03 03.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech