Styczniowy marsz z przysięgą strzelecką

Utworzono: niedziela, 27, styczeń 2019

phoca thumb l 5     Już po raz czternasty, kolejną, w tym roku 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, uczczono 18-kilometrowym marszem na trasie Szydłów – Kurozwęki – Szydłów.
    W marszu, jaki odbył się w sobotę 26 stycznia, oprócz członków Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, uczestniczyli również strzelcy z: 3. Oddziału Wydzielonego STS – Strzeleckiej Obrony Wybrzeża z Gdańska, ,,Orląt Armii Krajowej” z Kielc, Drużyny Strzeleckiej z Jarosławic w gminie Tuczępy oraz Plutonu Strzeleckiego im. Powstańców Styczniowych z Uniecka k/Mławy.

 

    Po raz pierwszy maszerowali także, podnosząc swoją obecnością rangę wydarzenia, oficerowie i żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Udział ,,Terytorialsów” był również kontynuacją akcji promocyjnej ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, jaką w połowie stycznia na terenie powiatu staszowskiego, prowadziła Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu, wspólnie z 10. Świętokrzyską Brygadą, 3. Sandomierskim Batalionem Radiotechnicznym w Sandomierzu i Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.
    Z Szydłowa, uczestnicy marszu, w sumie 65 osób, wyruszyli o godz. 11:00 i po 2 godzinach zameldowali się przed zbiorową mogiłą 20 powstańców, poległych w lutym 1863 roku, w nierównej bitwie z kozakami, jaka rozegrała się na kurozwęckich błoniach. Powstańcy spoczęli w zbiorowej mogile na zboczu góry, gdzie obecnie znajduje się usypany kopiec zwieńczony krzyżem. W tym miejscu uczestnicy marszu, wspólnie ze starostą staszowskim Józefem Żółciakiem i przedstawicielami sołectwa Kurozwęki, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Podobnie, po modlitwie odmówionej wspólnie z proboszczem parafii Kurozwęki ks. kan. Andrzejem Bąkiem, uczyniono przed tablicą, wmurowaną w ścianie kurozwęckiego kościoła,  upamiętniającą 58 powstańców, poległych w bitwach lub zmarłych z ran w przykościelnym szpitalu. Tu też, 15 nowo przyjętych członków STS - Oddziału Wydzielonego z Gdańska, złożyło przysięgę strzelecką.
    Krótkie przemówienie, przypominające wydarzenia powstańcze, wygłosił starosta Józef Żółciak, który na zakończenie podziękował wszystkim uczestnikom za udział w marszu i zaprosił do kurozwęckiego pałacu na gorący posiłek. Pobyt w Zespole Pałacowym Kurozwęki, był nie tylko okazją do zebrania sił przed powrotną drogą do Szydłowa, ale także do zwiedzenia tego interesującego, miejsca, gdzie urodził się i wychował, m.in. Jan Popiel, jeden z dowodzących krwawą bitwą powstańczą pod Komorowem k/Szczucina, jaka rozegrała się 20 czerwca 1863 roku.

                        Tekst i foto: Jan Mazanka i Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech