Komenda Powiatowa Policji w Staszowie podsumowała 2018 rok

Utworzono: piątek, 25, styczeń 2019

2Odprawa służbowa podsumowująca pracę staszowskiej policji za rok 2018 odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie w dniu 24 stycznia br.
Naradę otworzył oficer prasowy KPP w Staszowie st. asp. Mariusz Domagała, który przywitał przybyłych na odprawę gości.
Pierwszą część narady poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski, który przedstawił najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem powiatowych struktur policji.


Charakterystykę i najważniejsze dane pracy Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego omówił pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie kom. Jacek Rozczypała. Omówione zostały zagadnienia związane z Krajową Mapą Zagrożeń, pilną potrzebą reaktywacji posterunków policji w Osieku i Szydłowie, akcją „Dzielnicowy Bliżej Nas” czy aplikacją „Moja Komenda – mobilny przewodnik po jednostkach policji’.
Szeroko kom. Jacek Rozczypała omówił współpracę ze służbami pozapolicyjnymi oraz działania podejmowane w ramach zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu. Zagadnienia dotyczące służby kryminalnej omówił komendant insp. Leszek Dębowski.
Podsumowanie roku 2018 w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków: znaczący spadek przestępczości kryminalnej, poprawa bezpieczeństwa na drogach, policja bliżej społeczeństwa, skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania, skuteczność odzyskiwania mienia.
Głos podczas narady zabrał prokurator rejonowy w Staszowie Piotr Okarski, który podziękował staszowskiej policji za skuteczną współpracę w sferze wysokiego współczynnika tymczasowych aresztowań oraz skuteczności odzyskiwania mienia.
Radę i Zarząd powiatu staszowskiego na spotkaniu reprezentowali:  przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, starosta staszowski Józef Żółciak oraz wicestarosta staszowski Leszek Guzal.
Starosta staszowski Józef Żółciak na ręce komendanta insp. Leszka Dębowskiego złożył podziękowania za wzrost bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz za akcje profilaktyczne prowadzone wśród społeczeństwa. Głos zabrał również przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, pełniący tez funkcje zastępcy komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie. Podziękował za udaną w roku 2018 współpracę z samorządem powiatowym zwracając uwagę na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz niski odsetek wypadków ze skutkiem śmiertelnym na drogach powiatowych.
Słowa podziękowania na ręce staszowskiej policji złożyli również wiceprzewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego Marek Strzała, prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Staszowski Henryk Makuch, burmistrzowie i wójtowie obecni na spotkaniu.

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech