Obradowała Rada Społeczna Staszowskiego Szpitala

Utworzono: piątek, 25, styczeń 2019

2W dniu 24 stycznia br., w starostwie powiatowym w Staszowie obradowała Rada Społeczna Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Otwarcia obrad i stwierdzenia quorum dokonał starosta staszowski Józef Żółciak, który przywitał członków rady i przedstawił porządek obrad.


Podczas posiedzenia rada społeczna staszowskiego szpitala zapoznała się z treściami następujących uchwał:
- uchwała 1/19 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
 Opieki Zdrowotnej w Staszowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykonania planu finansowego i inwestycyjnego SPZZOZ w Staszowie na rok 2019;
- uchwała 2/19 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia aktywów trwałych SPZZOZ w Staszowie;
- uchwała nr 3/19 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zakupu aparatury i sprzętu
medycznego;
- uchwała nr 4/19 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny  aparatury i sprzętu medycznego;
- uchwała nr 5/19 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia przez SPZZOZ w Staszowie kredytu obrotowego.
Rada pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała wszystkie uchwały, które zostały szczegółowo omówione przez dyrektora staszowskiego szpitala Pawła Wojtasika.
W sprawach różnych posiedzenia poruszone zostały kwestie bieżących inwestycji realizowanych przez szpital, spraw kadrowych, konieczności dalszego doposażania szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny.

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech