Obradował Konwent Wójtów i Burmistrzów

Utworzono: czwartek, 24, styczeń 2019


1W czwartek 24 stycznia br., w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Staszowie obradował po raz pierwszy w 2019 roku konwent wójtów i burmistrzów. Obrady otworzył starosta staszowski Józef Żółciak, który podziękował wszystkim za przybycie i przedstawił cele spotkania. W dalszej części konwent poprowadził burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda, który po stwierdzeniu quorum poprowadził obrady według zaproponowanego porządku.


Podczas spotkania został wybrany nowy przewodniczący konwentu, którym został Leszek Juda, wiceprzewodniczącą została wybrana Anna Grajko wójt gminy Łubnice.
W trakcie obrad konwentu zostały poruszone sprawy związane z finansowaniem zadań związanych z modernizacją i przebudową dróg powiatowych zlokalizowanych w poszczególnych gminach, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na te inwestycje z  Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, a dysponentem funduszu jest minister właściwy do spraw transportu.
W związku  z utrzymującą się zimową aurą, wójtowie, burmistrzowie oraz starostowie poruszyli również kwestie zimowego utrzymania dróg.
W konwencie uczestniczyli: burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, starosta staszowski Józef Żółciak oraz wicestarosta staszowski Leszek Guzal.

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech