VI Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: środa, 23, styczeń 2019

W dniu 31 stycznia 2019 roku o godzinie 9:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

VI Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 Proponowany porządek obrad sesji:

   
1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Porządek obrad sesji.
4.   Przyjęcie Protokołu Nr IV/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku oraz Protokołu Nr V/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
5.   Informacja dotycząca Wojsk Obrony Terytorialnej.
6.   Interpelacje i zapytania radnych.
7.   Wnioski i oświadczenia radnych.
8.   Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Staszowskiego w charakterze partnera do uczestnictwa w projekcie pn.: ,,Bo jednak z rodziną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – projekt 1/19.
9.   Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok - projekt 2/19.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok - projekt 3/19.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Staszowskiego - projekt 4/19.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2019 rok – projekt 5/19.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Staszowie – projekt 6/19.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie oraz dokonania wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej – projekt 7/19.
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego – projekt 8/19.
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej – projekt 9/19.
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia regulaminu wyboru członka Zarządu Powiatu w Staszowie – projekt 10/19.
18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Staszowie – projekt 11/19.
19. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

                                                                                                                                             Grzegorz Rajca

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech