Nowoczesne pracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego

Utworzono: poniedziałek, 21, styczeń 2019

belka promocyjna ckp

6Zakończyła się realizacja kolejnego projektu unijnego realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego. Projekt opracowany przy wsparciu Starostwa Powiatowego pod nazwą "Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie" miał na celu dostosowanie infrastruktury CKP dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt pięciu pracowni praktycznej nauki zawodu: odnawialnych źródeł energii (OZE), samochodowej, motocyklowej, nauki jazdy samochodem oraz elektrycznej.
Całkowita kwota dofinansowania projektu to 890 894,68 zł.


Projekt zrealizowano w ramach działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, a cel szczegółowy działania to Poprawa dostępności infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół. Projekt wpisywał się ponadto w Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.


 
Dzięki pozyskanym funduszom zakupiliśmy miedzy innymi :
- kompletne wyposażenie pracowni Odnawialnych Źródeł Ęnergii z pompami ciepła, panelami fotowoltaicznymi, turbinami wiatrowymi, kotłem na biomasę, oraz stanowiskami dydaktycznymi do badania charakterystyki i wydajności urządzeń do produkcji energii. Pracownia wyposażona jest w stoły pomiarowe oraz system komputerowy umożliwiający zdalną kontrolę w/w urządzeń.
Zachęcamy uczniów do korzystania z urządzeń w tej pracowni, a zdobyta  wiedza z pewnością przyda się na egzaminie zawodowym.
- trzy samochody osobowe stanowiące pomoce dydaktyczne i wyposażenie na egzaminie zawodowym,
- nowy samochód osobowy Toyota Yaris do nauki jazdy,
- nowoczesny symulator jazdy samochodem, dzięki któremu uczniowie będą mogli doskonalić technikę jazdy przy wykorzystaniu różnych pojazdów w różnorodnych warunkach terenowych i atmosferycznych (przy pełnym bezpieczeństwie)
- zestawy komputerowe i książkowe do nauki przepisów ruchu drogowego,
- nowoczesne urządzenie do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki geometrii podwozia wszystkich samochodów osobowych,
- diagnoskopy umożliwiające wykrywanie usterek w pojazdach samochodowych,
- nowoczesne dymomierze i analizatory spalin,
- podnośniki samochodowe,
- nowoczesne wyważarki i montażownice do kół samochodowych i motocyklowych,
- oraz ponad 150 innych urządzeń i narzędzi do naprawy i diagnostyki samochodów, motocykli oraz innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


Osoby niepełnosprawne uzyskały wygodny dostęp do budynku CKP dzięki wykonanym podjazdom i windzie osobowej. Wykonano również przebudowę ubikacji dostosowując ją dla potrzeb tych osób.
Reasumując, nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymali realne wsparcie do realizacji celów programowych, uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej przy użyciu nowoczesnego sprzętu i nowoczesnych narzędzi, a placówka kształcenia praktycznego uzyskuje jeszcze lepsze możliwości rozwoju i kształcenia młodzieży oraz osób dorosłych na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych co jest niezwykle istotne przy zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planach rozwojowych w 2019 roku takich placówek jak Centra Kształcenia Praktycznego.


Jerzy Jabczuga
dyrektor
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Staszowie

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech