Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Utworzono: piątek, 14, grudzień 2018

Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie i Osobom w Kryzysie działający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie oferuje pomoc osobom znajdującym się w trudnych życiowych sytuacjach spowodowanych m.in. śmiercią kogoś bliskiego, doświadczeniem przestępstwa, utratą środków do życia, nagłym załamaniem się zdrowia. Punkt wspiera ofiary przemocy w rodzinie oraz osoby doświadczające traumy.

img123409

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech