Projekt TIK w staszowskim liceum

Utworzono: wtorek, 11, grudzień 2018

belka promocyjna

phoca thumb l 2Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, od października br., realizuje projekt pn.: „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego  i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie”.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji uczniów w zakresie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk humanistycznych, nauk języków obcych oraz wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu.
Grupą docelową objętą wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych są nauczyciele i uczniowie Liceum. Rekrutację do udziału w projekcie przeprowadzono w październiku i listopadzie br.
Nad sprawną i efektywną realizacją projektu czuwa Zespół Projektowy, na którego czele, jako koordynator, stoi dyrektor Anna Karasińska. Liceum zostanie wyposażone w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Do tej pory zakupiono urządzenia LabMate+, wraz z kompletem podręczników i czujników, z których mogą korzystać nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz uczniowie. Całkowita wartość projektu to 252 tys. 074 zł, a dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota:  222 tys. 174 zł. Projekt rozpoczął się 1 października 2018 r., a zakończy 1 września 2020 r.

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech