Barbórka 2018

Utworzono: poniedziałek, 10, grudzień 2018

phoca thumb l 27Górnicze święto w Grupie Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, rozpoczęto od mszy świętej, odprawionej w dniu 4 grudnia w kościele św. Barbary w Staszowie. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tomasz Cuber - dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej. Dzień wcześniej, 3 grudnia w hotelu ,,Gwarek”, miała miejsce akcja honorowego oddania krwi, w której wzięło udział 57 pracowników ,,Siarkopolu”. Pozyskano prawie 20 litrów, tego bezcennego leku.


Oficjalne uroczystości barbórkowe odbyły się w piątek, 7 grudnia w auli Zespołu Szkół w Staszowie. Podczas akademii, oprócz oficjalnych wystąpień, jak co roku wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, a także czaka górnicze, kordy i szpady oraz awanse na wyższe stopnie górnicze. Prezes Zarządu Grupy Azoty Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie Trajan Szuladziński, podziękował załodze za całoroczny trud pracy górniczej i poinformował o najbliższych zadaniach prorozwojowych, zaliczając do nich, m.in. wykonanie odwiertów na terenach, które planowane są do poszerzenia obszaru wydobycia Kopali Osiek. Życzenia rozwoju i stabilizacji w ,,Siarkopolu” złożyli, m.in.: doradca w kancelarii Prezydenta RP Cezary Kochalski, który odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, która odczytała list od premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski z przewodniczącym Sejmiku Andrzejem Prusiem, przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ,,Solidarność” Waldemar Bartosz, starosta staszowski Józef Żółciak z przewodniczącym Rady Powiatu Grzegorzem Rajcą oraz burmistrzami i wójtami ziemi staszowskiej, a także prezesi firm i spółek współpracujący z ,,Siarkopolem”.  
Jak co roku wręczono szereg odznaczeń państwowych i resortowych, w tym: 5 złotych medali ,,Za długoletnią służbę”, 2 medale srebrne i 2 brązowe, a także 21 odznak ,,Zasłużony dla Górnictwa RP”, 10 odznak ,,Zasłużony dla Siarki w Grzybowie” i 5 odznak ,,Zasłużony Ratownik Górniczy Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego”.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech