2. Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: poniedziałek, 26, listopad 2018

phoca thumb l 1Posiedzenie odbyło się w dniu 26 listopada br., podczas którego podjęto uchwały w sprawach przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skarg Prokuratora Rejonowego w Staszowie, na uchwały przyjęte przez Radę Powiatu w Staszowie w latach 2012 – 2015, w sprawach dotyczących ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Zapis transmisji z sesji

Działanie związane jest ze sprawdzaniem przez Prokuratury Rejonowe, na polecenie Prokuratury Krajowej, uchwał Rad Powiatów i Rad Miejskich, pod kątem prawidłowości określania wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i  przechowywaniem pojazdów. Przy ustalaniu wysokości wyżej wymienionych opłat w podjętych uchwałach, brano pod uwagę faktyczne koszty i możliwości zapewnienia sprawnej realizacji holowania. Temat zreferował naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Altenberg a w dyskusji głos zabrali: starosta Józef Żółciak, radny Michał Skotnicki i radny Andrzej Kruzel. Wszystkie uchwały zapisane w programie sesji przyjęto jednogłośnie.
                         

   Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png