I Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 16, listopad 2018

Z a w i a d o m i e n i e

o I Sesji Rady Powiatu w Staszowie.


W imieniu Komisarza Wyborczego w Kielcach II oraz zgodnie z wydanym przez niego postanowieniem z dnia 09 listopada 2018r. – zawiadamiam o zwołaniu na dzień 22 listopada 2018r. godz. 9:00 I Sesji nowo wybranej Rady Powiatu Staszowskiego.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Staszowie ul. Piłsudskiego 7.

Proponowany porządek obrad sesji:

(zgodnie z załącznikiem do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II)

  1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu Staszowskiego.
  2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu Staszowskiego.
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
  5. Wybór sekretarza sesji.
  6. Przedstawienie porządku obrad.
  7. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Staszowskiego.
  8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Staszowskiego prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
  9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Staszowskiego.
  10. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu Staszowskiego.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech