Z obchodów niepodległości w Staszowie

Utworzono: wtorek, 13, listopad 2018

phoca thumb l 8100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, podobnie jak w latach ubiegłych, władze powiatu staszowskiego obchodziły wspólnie z samorządem miejsko-gminnym Staszowa. Mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości, tłumnie wzięli udział w tym wyjątkowym święcie.

    Po sformowaniu pochodu w Parku im. Adama Bienia, uczestnicy manifestacji przeszli na staszowski Rynek, gdzie punktualnie o godz. 12:00, włączając się w ogólnopolską akcję ,,Niepodległa dla hymnu”, odśpiewano wszystkie zwrotki ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie w Sanktuarium św. Jana Pawła II została odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana za Ojczyznę. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii św. Bartłomieja ks. kan. Szczepan Janas, a homilię wygłosił proboszcz parafii św. Barbary ks. kan. Edward Zieliński. Po zakończeniu mszy świętej dalsza część obchodów Święta Niepodległości odbyła się na staszowskim Rynku. Po odegraniu hymnu państwowego oficjalne przemówienie wygłosił burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć. Po złożeniu kwiatów przed tablicą Józefa Piłsudskiego przez przedstawicieli władz powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów, rozpoczęła się ceremonia składania kwiatów przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Biało-czerwone wiązanki złożyło kilkadziesiąt delegacji samorządowców, służb mundurowych, szkół, przedsiębiorców, związków kombatanckich, stowarzyszeń i partii politycznych. Następnie uczestnicy manifestacji przeszli przed Staszowski Ośrodek Kultury. Na zakończenie obchodów starosta staszowski Michał Skotnicki podziękował wszystkim za udział w świętowaniu 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i zaprosił wszystkich na tradycyjny poczęstunek.     

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech