Już coraz bliżej finiszu…

Utworzono: poniedziałek, 29, październik 2018

PCPR 1 trening kontaktów społecznych wizyta w Sądzie Rejonowym w Staszowie 2belka fundusze europ woj sw unia europ

Powiat Staszowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie kontynuuje projekt „Dobry start – lepsza przyszłość” współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020.

W ramach realizacji projektu włączenie społeczne i walka z ubóstwem realizowane są w dalszym ciągu grupy wsparcia dla rodziców zastępczych oraz indywidualne wsparcie psychologiczne w miejscu zamieszkania rodziców zastępczych. Nadal wszyscy rodzice zastępczy objęci są nieodpłatnym wsparciem psychologicznym i poradnictwem prawnym, z których mogą korzystać nieodpłatnie.

Uczestnicy projektu-osoby niepełnosprawne w ramach prowadzonych treningów kontaktów społecznych, samoobsługi i samodzielności odwiedzili szereg instytucji użytku publicznego, ośrodków kulturalnych oraz zakładów pracy, zapoznając się z ich funkcjonowaniem.
W dniu 19.10.2018 r. w ramach realizacji treningu kontaktów społecznych osoby niepełnosprawne odwiedzili Sąd Rejonowy w Staszowie, gdzie zapoznali się z zasadami zachowania i załatwiania formalności sądowych.  Prezes Sądu – pan Rafał Skrzypiec zaprezentował uczestnikom salę rozpraw, strój sędziowski oraz omówił tok postępowania przy rozstrzygnięciu spraw spornych. Ponadto uczestnicy projektu zobaczyli poszczególne wydziały sądu, zwiedzali sale rozpraw oraz przyjazny pokój przesłuchań małoletnich, a także uczestniczyli w rozprawie sądowej w charakterze publiczności.
Ponadto osoby niepełnosprawne odbyły kolejne treningi, w ramach treningu kontaktów społecznych - uczyli się etykiety zachowania się przy stole w restauracji, a w ramach treningu nabywania umiejętności społecznych i samodzielności uczestnicy projektu odbyli podróż z miejsca zamieszkania do Staszowa i z powrotem korzystając ze środków publicznego transportu zbiorowego, dzięki czemu mieli również możliwość w praktyce utrwalić nabyte umiejętności samodzielnego poruszania się w terenie.
W trakcie realizacji treningów prowadzony był przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie monitoring postępu uzyskanych rezultatów.
Podczas w/w działań wszyscy uczestnicy oraz pracownicy instytucji byli informowani o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania RPSW.09.02.001 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

PCPR 1 trening kontaktów społecznych wizyta w Sądzie Rejonowym w Staszowie 2Trening kontaktów społecznych, wizyta w Sądzie Rejonowym w Staszowie.

PCPR 3 trening kontaktów społecznych wizyta w Sądzie Rejonowym w Staszowie 4

Trening kontaktów społecznych, wizyta w Sądzie Rejonowym w Staszowie.

PCPR 4 trening kontaktów społecznych wizyta w Sądzie Rejonowym w Staszowie

Trening kontaktów społecznych, wizyta w Sądzie Rejonowym w Staszowie.

PCPR 2 trening kontaktów społecznych wizyta w Sądzie Rejonowym w Staszowie 3

Trening kontaktów społecznych, wizyta w Sądzie Rejonowym w Staszowie.

PCPR 5 trening kontaktów społecznych nauka etykiety przy stole

Trening kontaktów społecznych, nauka etykiety przy stole.

PCPR 6 trening kontaktów społecznych nauka etykiety przy stole 2

Trening kontaktów społecznych, nauka etykiety przy stole.

PCPR 7 trening trening umiejętności społecznych i samodzielności

Trening umiejętności społecznych i samodzielności.

 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech