Z obrad 64.sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 26, październik 2018

phoca thumb l 14Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Damian Sierant, wspólnie z wiceprzewodniczącym Markiem Chylą. Po przyjęciu protokołów z poprzednich dwóch sesji i porządku obrad, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Tadeusz Kardynał przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych  w roku szkolnym 2017/2018.
    Następnie, jednogłośnie przyjęto projekty uchwał, które dotyczyły:
1.  zmiany Uchwały nr XLIX/70/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 października 2017 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Staszowskiego nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowie,
2.  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie na uchwałę Rady Powiatu nr XLIX/68/17 z dnia 20 października 2017 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu staszowskiego,
3.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2018 – 2027,
4.  zmian w budżecie na 2018 rok.

    Obrady zakończono złożeniem przez starostę staszowskiego Michała Skotnickiego sprawozdania z obrad Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Starosta poinformował, m.in. o złożeniu, aktualnie procedowanego w Ministerstwie Zdrowia wniosku o dofinansowanie kwotą 6 mln zł, rozbudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co być może spowoduje konieczność zwołania jeszcze jednej sesji w obecnej kadencji.
                                

Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech