LXIV Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 19, październik 2018

W dniu 26 października 2018 roku o godzinie 12.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

LXIV  Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 Proponowany porządek obrad sesji:
    
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Przyjęcie Protokołu Nr LXII/18 z dnia 28 września 2018 roku oraz Protokołu Nr LXIII/18 z dnia 13 października 2018 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  w roku szkolnym 2017/2018.
8.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
a)    zmiany Uchwały Nr XLIX/70/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Staszowskiego nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowie gmina Szydłów – projekt 78/18;
b)   przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie na uchwałę Rady Powiatu w Staszowie Nr XLIX/68/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu staszowskiego – projekt 79/18;
c)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018 - 2027 – projekt 80/18;
d)    zmian w budżecie na 2018 rok – projekt 81/18.
9.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
10.  Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech