Trwa rozbudowa SOR w staszowskim szpitalu

Utworzono: środa, 17, październik 2018

phoca thumb l 11Dla poprawy jakości świadczonych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, realizowane są kolejne modernizacje i nowe inwestycje. Trwają prace budowlane i wykończeniowe dotyczące zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w celu rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”.

    Umowę, o wartości 6 mln 860 tys. zł, na realizację tego ambitnego dzieła, podpisano w dniu 28 lutego br. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie: 5 mln 950 tys. zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 9.1. - Infrastruktura ratownictwa medycznego.
    Realizacja zadania, którego termin upływa z dniem 31 stycznia 2019 roku, została podzielona na 3 etapy. W pierwszym etapie przewidziano rozbudowę SOR od strony północnej i budowę pracowni RTG, drugi etap zakłada rozbudowę od strony południowej, natomiast w etapie trzecim, istniejący Szpitalny Oddział Ratunkowy zostanie zmodernizowany oraz pobudowany nowy podjazd dla karetek ratunkowych. Po zakończeniu wszystkich prac powstaną warunki, m.in. do wydzielenia obszarów: rejestracji i przyjęć, segregacji medycznej, resuscytacyjno-zabiegowego, wstępnej intensywnej terapii oraz terapii natychmiastowej z gabinetem zabiegowo-operacyjnym, obserwacji, konsultacji, oraz zaplecza administracyjno-gospodarczego. W projekcie przewidziano także budowę nowej windy towarowo-osobowej w celu bezpośredniej komunikacji pionowej dla pacjentów transportowanych na oddziały szpitalne, blok operacyjny i badania diagnostyczne.
    W ramach realizacji zadania, szpital przewidział także zakup nowoczesnego sprzętu oraz wyposażenia medycznego, min.: aparatów RTG, aparatów EKG z wózkami, aparatów do znieczulania, ogrzewania płynów, aparatu USG, kardiomonitorów, ssaków elektrycznych, videolaryngoskopu, zestawów do szybkiego przetaczania leków oraz sprzętu endoskopowego. Inwestycję realizuje Zakład Remontowo-Budowlany ,,OLSZOWY” z siedzibą w Kosowach, w  woj. podkarpackim, a stan zaawansowania budowy pozwala sądzić, że termin jej zakończenia zostanie dotrzymany.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png