Trwa budowa obwodnicy Staszowa

Utworzono: środa, 17, październik 2018

phoca thumb l 5W połowie października, prace prowadzono na wszystkich czterech odcinkach obwodnicy, a także na 3 rondach, z wyjątkiem ronda nr 2 w ciągu drogi wojewódzkiej 757, przy bazie PKS, gdzie zakończono zabezpieczenie i obniżenie kanalizacji, a także wykonano osłonę zabezpieczającą na wszystkich ciągach instalacyjnych.


    Dokładnie w dniu 16 października, zakończono realizację wykopu we wzgórzu przy ul. Oględowskiej, ostatnio wywożąc na pobliską pryzmę około 80 samochodów kruszywa dziennie, co świadczy o wielkości i zakresie tego zadania. W najbliższych dniach około 300 m odcinek w miejscu prowadzonego wykopu zostanie utwardzony kruszywem i zalany masą bitumiczną. W pierwszych dniach października zabetonowano konstrukcję mostu w celu połączenia belek mostowych. Po uzyskania 4% wilgotności betonu zostanie wykonane żywicowanie i obróbka obydwu przyczółków, a także zostanie ukończona instalacja sączków i systemu odprowadzania wody.
    Trwa budowa ronda nr 1 na ul. Kościuszki, co związane jest ze zmianą organizacji ruchu, prace będą tam kontynuowane przez najbliższe 3 tygodnie. Można już w pełni użytkować rondo nr 3 w ciągu ul. Oględowskiej, podobnie jak i rondo nr 4 w Radzikowie. Na drogach serwisowych nr 5 i 6, równoległych do czwartego etapu obwodnicy, od mostu do drogi wojewódzkiej 764 Staszów-Raków, położono warstwy bitumiczne. Z kolei na odcinku etapu IIa od ul. Oględowskiej do mostu na rzece Czarnej, trwa umacnianie skarp obwodnicy, a także kończona jest niwelacja terenu pod drogę serwisową.


                                               Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png