Obradował Zarząd Powiatowy OSP

Utworzono: poniedziałek, 15, październik 2018

phoca thumb l 1Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Staszowie, odbyło się we czwartek 11 października br., w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

    Obrady otworzył i prowadził prezes Zarządu starosta staszowski Michał Skotnicki. Rozpoczęto od informacji Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Osieku, dotyczącej działalności w roku bieżącym. Prezes druh Henryk Stawiarz poinformował, m.in. o przebiegu zebrań, zakupie sprzętu i kończonej budowie strażnicy w Suchowoli. Natomiast komendant miejsko-gminny druh Tomasz Mysłek omówił sytuację dotyczącą stanu technicznego sprzętu, w tym samochodów bojowych, najmłodszy jest z 1991 roku, jak również przedstawił stan osobowy w 9 jednostkach, w tym w 5, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Następnie komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, przedstawił sprawozdanie dotyczące zagrożeń pożarowych i innych zdarzeń, jakie miały miejsce w bieżącym roku na terenie powiatu staszowskiego, jak również poinformował o udziale państwowej straży pożarnej w likwidacji tych zagrożeń. Ogółem, licząc od 1 stycznia do dnia zebrania 12 października, w porównaniu do roku ubiegłego było o 100 zdarzeń więcej, a większość z nich nie dotyczyła pożarów. Komendant Rafał Gajewicz poddał analizie comiesięczne wyjazdy i interwencje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w poszczególnych gminach będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a na zakończenie wystąpienia zwrócił uwagę druhom na przestrzeganie przepisów RODO przy publikacji internetowych zdjęć i informacji, w celu uniknięcia w problemów z tym związanych.
    W części obrad poświęconej na dyskusję podnoszono, m.in. potrzebę większej aktywności druhów w szkoleniach, szczególnie dotyczących udzielania pierwszej pomocy medycznej, ratownictwa lodowego i wodnego oraz w kursach na dowódców i naczelników. Dużą część zebrania przeznaczono na omówienie prawidłowego przygotowania wniosków na inwestycje remontowe w remizach oraz zakupy sprzętu, w tym samochodów bojowych, co może być w znacznym stopniu dofinansowane środkami zewnętrznymi, m.in. z funduszy MSWiA, a także z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jak poinformował starosta staszowski Michał Skotnicki, w RPO w najbliższym czasie, zostanie wyasygnowana kwota 18 mln zł, na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png