Z obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy

Utworzono: poniedziałek, 15, październik 2018

phoca thumb l 1W środę 10 października br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie, obradowała Powiatowej Rady Rynku Pracy.  Po przedstawieniu przez przewodniczącą Rady wójt gminy Łubnice Annę Grajko porządku obrad, przystąpiono do powołania w skład PRRP nowych członków.


 Spośród 14 organizacji, wchodzących w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Staszowie, w 4 z nich wybrano nowych przedstawicieli, którymi zostali: Zbigniew Błasiński z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Artur Kapsa z Pracodawcy RP, Kamila Pękalska z Business Center Club – Loża Świętokrzyska oraz Stanisław Wojterski ze Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczącą pozostała wójt Anna Grajko, natomiast funkcję wiceprzewodniczącego powierzono Sebastianowi Świetlikowi z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
Następnie głos zabrał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł, który omówił zasady działania i kompetencje Rady, a także przedstawił bieżącą sytuację na rynku pracy w powiecie staszowskim. Liczba osób bezrobotnych na dzień 31 sierpnia br. wynosiła 2 187, natomiast stopa bezrobocia 6,9% i była niższa o 0,6% w stosunku do roku ubiegłego. Po wyczerpaniu porządku obrad prowadząca zebranie wójt Anna Grajko zakończyła posiedzenie.

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png