Wyremontowano kolejne odcinki dróg powiatowych

Utworzono: środa, 10, październik 2018

phoca thumb l 2Inwestycje drogowe, dla których umowy podpisano w dniu 29 maja br. w Starostwie staszowskim, zostały zrealizowane. Odbiór 4 odcinków dróg powiatowych miał miejsce we wtorek 9 października br.  

    Pierwszy odcinek o długości 1 990 m, drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica, położony jest na terenie gmin: Bogoria i Staszów. Wartość inwestycji wyniosła 390 tys. 031 zł, z czego 80% pokryto z funduszu MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 10% z budżetu powiatu staszowskiego i 10%, proporcjonalnie do długości odcinków, z budżetów gmin: Bogoria i Staszów.
    Drugi odcinek, o długości 945 m położony jest na drodze powiatowej 0812T w miejscowości Pliskowola, gmina Osiek. Wartość inwestycji wyniosła 757 tys. 616 zł, z czego 371 tys. tj. 50% pochodziło z ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata: 2016 – 2019”. Pozostałe 50% kosztów pokryto z budżetów: powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Osiek. Wykonawcą robót na obydwu odcinkach było PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Staszów Sp. z o.o.
    Trzeci odcinek o długości 1 480 m położony jest na drodze powiatowej 0780T Bogoria – Klimontów. Wartość inwestycji wyniosła  1 mln 438 tys. 613 zł, z czego 719 tys. 306 zł, tj. 50%, pochodziło z ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata: 2016 – 2019”, drugą połowę solidarnie pokryto z budżetów powiatu staszowskiego i gminy Bogoria.
    Czwarty odcinek, o długości 1 593 m położony jest na drodze powiatowej 0787T Witowie – Kolonia Pęcławska. Wartość wykonanej odbudowy wyniosła 416 tys. 303 zł, z czego 333 tys. 043 zł, tj. 80%, pochodziło z funduszu MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a pozostałe 20% pokryto po połowie, z budżetów: powiatu staszowskiego i gminy Bogoria. Wykonawcą inwestycji na obydwu odcinkach było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. k ,,DYLMEX INWESTYCJE”.

    Ogółem odebrano remont 6 km dróg powiatowych na wartość 3 mln 2 tys. 563 zł, z czego dotacje zewnętrzne wyniosły 1 mln 730 tys. 556 zł tj. 58% kosztów, natomiast udział środków powiatu to: 636 tys. 005 zł tj. 21% kosztów inwestycji. Pozostałe 21% kosztów zostało pokryte z budżetów gmin: Bogoria, Staszów i Osiek, proporcjonalnie do długości wyremontowanych dróg powiatowych, położonych na terenie tych gmin.

Obecnie w realizacji są kolejne inwestycje, na mocy umów podpisanych w Starostwie staszowskim w dniu 6 września br. Remonty, w ramach trzeciej promesy na ,,Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, dotyczą 7 odcinków dróg powiatowych, na terenie gmin: Staszów, Bogoria i Łubnice. Całkowita długość wszystkich siedmiu odcinków wynosi 10,5 km. Wartość zadań ogółem to: 1 mln 948 tys. 600 zł, dotacja z MSWiA wynosi 1 mln 534 tys. 974 zł, tj. 78%, udział powiatu staszowskiego to: 206 tys. 816 zł, tj. 11%, natomiast  pozostałe 11% kosztów zostanie pokryte z budżetów w/w gmin. Termin zakończenia realizacji wszystkich remontów, ustalono na dzień 31 października br.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png