Pierwsza w Staszowie siłownia na świeżym powietrzu oddana do użytku

Utworzono: środa, 10, październik 2018

phoca thumb l 3W dniu 9 października bieżącego roku dokonano oceny stanu technicznego prac i odbioru końcowego zamówienia polegającego na dostawie i montażu urządzeń rekreacyjno-sportowych dla zadania pn.: „Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Zadanie obejmowało budowę siłowni plenerowej wraz z dostawą i montażem następujących urządzeń rekreacyjno-sportowych: jeździec, biegacz, orbitrek, wyciskanie wyciąg, wioślarz, twister steper, wahadło odwodziciel, rower, motyl integracyjny. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania wykonano: utwardzenie terenu z docelową warstwą z płyt SBR grubości 30 mm, nasadzenia krzewów wraz z renowacją powierzchni przyległego trawnika oraz budowę strefy relaksu obejmującą urządzenia małej architektury: 4 ławki, stół do tenisa, stół do szachów, stojak na rowery oraz kosz na śmieci.
Budowę placu pod instalację urządzeń rozpoczęto 31 lipca br., a wykonawcą in-westycji był Zakład Remontowo – Budowlany „MAL-BUD” Marek Bąk ze Staszowa. Całkowita wartość zadania wyniosła 58  tys. 917 zł, z czego 24 tys. 900 zł, tj. 42%, zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Progra-mu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Pozostała część kosztów, w kwocie 34 tys. 17 zł, została po-kryta z budżetu powiatu staszowskiego. Z pierwszej w Staszowie siłowni na świeżym powietrzu będą mogli korzystać nie tylko uczniowie Zespołu Szkół w Staszowie, ale także wszyscy chętni, zarówno dzieci i młodzież jak i osoby dorosłe.

                            Tekst: Mariusz Fijałkowski
                            Foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png