Dostojny Jubileusz Staszowskiego Liceum

Utworzono: poniedziałek, 08, październik 2018

phoca thumb l 13Liceum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego to szkoła z bogatą tradycją. W dniach 6-7 października br., szkoła obchodziła Jubileusz 100-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie. Główne uroczystości jubileuszowe pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości, odbyły się 6 października br., i połączone były z VI zjazdem absolwentów szkoły.

Msza święta w intencji szkoły, pedagogów, uczniów, pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego ks. dr Krzysztofa Nitkiewicza, została odprawiona w kościele pw. św. Bartłomieja w Staszowie.
W siedzibie szkoły odbyły się główne uroczystości jubileuszowe, które prowadzili nauczyciele: Grzegorz Skubera i Maria Szewczyk. Rozpoczęto od odsłonięcia i poświecenia tablicy pamiątkowej poświęconej tym, którzy w latach 1918-2018 tworzyli historię szkoły i przyczynili się do jej rozwoju. Fundatorem tablicy był staszowianin Leszek Belusiak, a projekt tablicy wykonała nauczycielka Maria Szewczyk. Tablicę pamiątkową odkłonili: fundator Leszek Belusiak, dyrektor Anna Karasińska, wieloletni dyrektor Adam Koziński, starosta staszowski Michał Skotnicki oraz burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć. Poświęcenia tablicy dokonał, absolwent liceum, staszowianin ks. misjonarz Piotr Kaliciński.
Wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod tablicą złożyli: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas wraz z radnym sejmiku województwa Izydorem Grabowskim, starosta staszowski Michał Skotnicki z przewodniczącym Rady Powiatu Damianem Sierantem oraz samorząd uczniowski.
Po wprowadzeniu flagi państwowej oraz sztandaru szkoły i odegraniu hymnu państwowego oraz hymnu liceum, przybyłych na uroczystość gości przywitali prowadzący. Dopełnieniem powitania stało się wystąpienie dyrektor szkoły Anny Karasińskiej, która podziękowała wszystkim za przybycie: dyrektorom, absolwentom, uczniom, zaproszonym gościom.
Uroczystości towarzyszyły wystawy oraz prezentacja multimedialna dotycząca historii i dnia dzisiejszego liceum, autorstwa nauczycieli Pawła Adamczyka i Jacka Blicharza. Oprawie spotkania towarzyszyły obrazy autorstwa Józefa Juszczyka, artysty, malarza, grafika i regionalisty.
Radę i Zarząd Powiatu Staszowskiego na uroczystości reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara oraz radni powiatowi.
Doniosłym momentem podczas uroczystość było wręczenie medalu jubileuszowego nadawanego osobom szczególnie zasłużonym dla szkoły. Medale wręczały: dyrektor Anna Karasińska, wicedyrektor Aniceta Wójcik oraz wicedyrektor Urszula Skotnicka. Odznaczeni zostali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła  w Staszowie ks. dziekan Szczepan Janas, ks. prałat Henryk Kozakiewicz, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, poseł Anna Krupka, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek,  świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, starosta Staszowski Michał Skotnicki, byli starostowie: Czesław Pargieła, Romuald Garczewski, Andrzej Kruzel, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Tadeusz Kardynał oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.
Następnie przyznano medale za wsparcie finansowe i rzeczowe na rzecz rozwoju szkoły, które otrzymali przedsiębiorcy, twórcy ludowi, artyści:  prezes Hurtowni Wod-Kan Bel-Pol w Staszowie Leszek Belusiak, prezes firmy  handlowo-usługowej ,,Skowron” w Staszowie Wojciech Skowron, właściciel Biura Projektowego  Zygmunt Drzymalski, właściciele firmy Enrem-Połaniec Andrzej i Maryla Patalongowie, właściciele firmy fotograficznej: Jacek Sobieniak i Marek Sobieniak, prezes zarządu Grupy Azoty „Siarkopol” w Grzybowie Trajan Szuladziński, prezes Zarządu PKS w Staszowie Elżbieta Florys, właściciele Fabryki Bombek GMC w Staszowie Lucyna i Dariusz Gozdkowie, dyrektor naczelny Przedsiębiorstwa Elporem i Elpoautomatyka w Połańcu Zdzisław Wojtycha, Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów Adam Lubera, prezes Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, wiceprezes Fundacji Wspierania Oświaty w Połańcu Zbigniew Szaniawski, prezes Zarządu INTESTER Sp. z o.o Marek Lech, regionalista,  malarz i grafik Józef Juszczyk, społecznik, artysta muzyk Gustaw Kozłowski, wojskowy komendant uzupełnień w Sandomierzu ppłk Artur Gołębiowski, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Jarosław Molisak.
Medale otrzymali również Ci, którzy tworzyli historię szkoły i swoją pracą przyczynili się do jej rozwoju. W tym gronie znaleźli się, m.in. byli dyrektorzy: Adam Koziński, Jolanta Zdrojkowska, Kazimierz Baradziej, Stanisław Jastrząb, Stefan Orłowski, Lucyna Jankowska, Zdzisława Banaś oraz nauczyciele i pracownicy obsługi. Wszyscy odznaczeni otrzymali na pamiątkę również okolicznościowe upominki przygotowane przez właścicieli Fabryki Bombek GMC w Staszowie Lucynę i Dariusza Gozdków.
Podczas okolicznościowych wystąpień starosta staszowski Michał Skotnicki w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie oraz swoim własnym, podziękował za możliwość udziału w tak doniosłej uroczystości. Wyrazy szacunku i uznania skierował do dyrektorów, pedagogów, którzy podtrzymują w szkole tradycję wychowania młodych pokoleń w duchu patriotyzmu.
Po oficjalnej części uroczystości odbyły się występy artystyczne uczniów, pamiątkowe fotografie oraz posadzenie 100 drzew w ogrodzie edukacyjnym szkoły i przy mogile Powstańców Styczniowych.


Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png