Podpisano umowy na dostarczenie gazu dla Grupy Zakupowej

Utworzono: poniedziałek, 08, październik 2018

phoca thumb l 3W dniu 4 października br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie, podpisano umowy na wykonanie zadania pn. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Powiatu Staszowskiego”. W skład Grupy Zakupowej wchodzą: Powiat Staszowski oraz 6 jednostek samorządowych: Miasto i Gmina Staszów, Miasto i Gmina Połaniec, Gmina Bogoria, Gmina Rytwiany, Gmina Oleśnica i Gmina Szydłów, tj. wszystkie jednostki samorządowe wraz z jednostkami organizacyjnymi. Dostawcą gazu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez:  kierownik Działu Klientów Instytucjonalnych Kingę Nowak i zastępcę dyrektora Biura Kontrolingu Monikę Ręczkowską.

 
Przedmiotem podpisanych umów, których wartość ogółem wyniosła 4 mln 589 tys. 882 zł, jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiających kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego oraz jego dystrybucję do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiających. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, szacuje się w wysokości 23.687.900 kWh. W imieniu Zamawiających umowy podpisali: starosta staszowski Michał Skotnicki przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, burmistrzowie i wójtowie gmin wchodzących w skład Grupy Zakupowej: wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, wójt gminy Oleśnica Leszek Juda, burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Roman Adamczak wraz ze skarbnik Małgorzatą Żugaj i wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński. Na spotkaniu obecni byli również kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz gmin.

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png