O znaczeniu komunikacji w procesach edukacyjnych

Utworzono: środa, 03, październik 2018

phoca thumb l 1,,Komunikacja przyszłością edukacji” to tytuł II Powiatowej Konferencji Edukacyjnej, jaka odbyła się w dniu 2 października br. w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie.

    Z zaproszenia na konferencję skorzystało blisko 100 dyrektorów, nauczycieli, i wychowawców z placówek oświatowych wszystkich szczepli z terenu powiatu staszowskiego. W programie przewidziano dwa wykłady: ,,Korzenie przemocy rówieśniczej”, wygłoszonego przez dr. hab. Jacka Pyżalskiego prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i ,,Od zasad do prawa – komunikacja i mediacje rówieśnicze w przedszkolu”, wygłoszonego przez Patrycję Leciej – Andrzejczak z Uniwersytetu Najmłodszych ,,Skarbonka”. Drugą część konferencji wypełniły warsztaty dla nauczycieli a także dla uczniów. Dyskutowano także na temat znaczenia mediacji i innych form działania w sytuacji wystąpienia konfliktu w szkole, jak również o walorach gry w szachy i ich wykorzystania w edukacji szkolnej. Uzupełnieniem konferencji była wystawa najnowszych publikacji dotyczących obszarów dyskutowanych w czasie spotkania, przygotowana przez staszowską filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

                                Tekst i foto (od 1 do 5): Jan Mazanka

Podsumowanie II Powiatowej Konferencji Edukacyjnej

Komunikacja przyszłością edukacji

2 października 2018r. odbyła się II Powiatowa Konferencja Edukacyjna Komunikacja przyszłością edukacji zorganizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie, Przedszkole nr 3 im. Papieża Jana Pawła II
w Staszowie oraz Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie.

Całe wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Starostę Staszowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Natomiast patronat medialny sprawowali: gazeta codzienna „Echo Dnia”, kielecki oddział Telewizji Polskiej TVP 3 Kielce oraz rozgłośnia radiowa Radio Kielce. Partnerami całego spotkania byli Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Staszowie  oraz wydawnictwa: MAC Edukacja i Nowa Era. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Starosta Staszowski - Michał Skotnicki  oraz Burmistrz Miasta i Gminy Staszów - Leszek Kopeć. W imieniu Wojewody Świętokrzyskiego – Agaty Wojtyszek list odczytał pan Marek Jońca. Konferencja cieszyła się niebywałym zainteresowaniem wśród dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, rodziców i uczniów. Całe spotkanie edukacyjne zgromadziło przeszło 270 uczestników - pasjonatów, osób chłonnych wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia wysokiej jakości edukacji i wychowania.

II Powiatowa Konferencja Edukacyjna Komunikacja przyszłością edukacji była niewątpliwie kolejnym wielkim sukcesem w historii działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie. Tematyka październikowej konferencji oscylowała wokół komunikacji, mediacji oraz agresji rówieśniczej wśród młodego pokolenia i tym samym była odpowiedzią na kierunki polityki oświatowej państwa  na bieżący rok szkolny. Powodzenie konferencji organizatorzy zyskali dzięki udziałowi wybitnych prelegentów, którzy w jasny i profesjonalny sposób przybliżyli zebranym uczestnikom potrzebę skutecznej komunikacji na płaszczyźnie nauczyciel – rodzic – uczeń.

Niebywałą sympatię i szacunek w oczach zgromadzonych gości zyskał  dr hab. Jacek Pyżalski, profesor UAM w Poznaniu. Ekspert w dziedzinie trudnych zachowań wśród młodzieży podjął efektywną próbę przedstawienia problemu przemocy rówieśniczej oraz wskazał skuteczne narzędzia i metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, a także sposoby integracji zespołu klasowego. Jego wykłady, warsztat  dla uczniów, jak również warsztat dla nauczycieli były źródłem szerokiej wiedzy  w zakresie coraz częściej występującego zjawiska bullyingu w szkołach.

Podczas konferencji zebrani goście mieli okazję uczestniczyć w wykładzie wybitnej specjalistki w zakresie etyki komunikacji, prawnika, a zarazem trenera Brain Gym® pani Patrycji Leciej – Andrzejczak, która specjalnie na okoliczność II Powiatowej Konferencji Edukacyjnej zaszczyciła nas swoją obecnością z drugiego krańca Polski – Gdyni. Pani Patrycja przedstawiła potrzebę kreowania pozytywnej komunikacji, zaczynając od najniższego szczebla edukacji, jakim są placówki przedszkolne. Podkreśliła szczególną rolę, jaką powinni pełnić nauczyciele w kształtowaniu relacji między dziećmi oraz wskazała konieczność posiadania przez nich wyjątkowych zdolności interpersonalnych. Uzupełnieniem jej wykładu był filmik multimedialny z udziałem przedszkolaków, ukazujący ścisłą potrzebę kierowania się zasadami w kontaktach międzyludzkich.

Po części wykładowej konferencji, odbyło się 5 równolegle trwających warsztatów specjalistycznych z których skorzystało 142 nauczycieli placówek oświatowych. Warsztaty miały charakter typowo praktyczny i były doskonałą formą doskonalenia. Warsztat Olgi Grabiwody z Instytutu Dizajnu w Kielcach był odzwierciedleniem korelacji wynikających z edukacji ekologicznej a kształtowaniem postaw obywatelskich młodego pokolenia. Inicjatorka innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska przekonała swoich uczestników, że ucząc młodzież szacunku do przyrody, kształtujemy w nich pozytywne wartości, które są niezbędne w komunikacji z drugą osobą. Warsztat pani mecenas Agnieszki Kazimierczak – Godzwon skupił wokół siebie nauczycieli, pragnących dowiedzieć się, jak wyglądają kwestie mediacji w szkołach w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Pouczający i niezwykle praktyczny warsztat informatyczny poprowadził pan Mariusz Ziętarski, który przedstawił zastosowanie technologii informacyjno – technologicznych w szkołach z uwzględnieniem korzyści płynących ze stosowania tych metod w stosunku do relacji nauczyciel – uczeń oraz możliwość samodzielnego projektowania narzędzi interaktywnych. Podczas konferencji nauczyciele mieli okazję skorzystać również z udziału w warsztacie „szachowym” pani Anny Kot, prezes LUKKS Kielce, która uświadomiła nauczycieli, że profity z gry w szachy nie wynikają jedynie z atrakcyjności zajęć lekcyjnych, lecz również są doskonałym sposobem komunikowania się poprzez uznanie  i szacunek do rywala. Prowadząca podkreśliła, że nauka gry w szachy to ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci oraz zaprezentowała metody nauki gry w szachy poprzez zabawę.

Organizatorzy zapewnili zebranym nie tylko wystąpienia wybitnych ekspertów, ale także mieli okazję podziwiać doskonały występ grupy przedszkolnej 6-latków Kubusie z Przedszkola nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie. Dzieci swoim urokiem  i niezwykłymi umiejętnościami tanecznymi urzekły wszystkich zgromadzonych gości  i były „żywym” przykładem skutecznej komunikacji w grupie.Konferencję w sposób profesjonalny poprowadziły nauczycielki z Przedszkola nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie – pani Anna Bielecka oraz pani Anna Kuca. Spotkanie odbyło się w Zespole Placówek Oświatowym nr 1 w Staszowie.

Tekst: Marta Konik, Anna Łabęcka

Foto od 6-10: Marta Konik

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png