Kolejny krok w postępach ku samodzielności już za nami

Utworzono: środa, 03, październik 2018

belka fundusze europ woj sw unia europ

     Powiat Staszowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie kontynuuje projekt „Dobry start – lepsza przyszłość” współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. W projekcie bierze udział 24 osoby z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami sprzężonymi oraz 34 rodzin zastępczych i 14 wychowanków rodzin zastępczych.

     W ramach realizacji projektu włączenie społeczne i walka z ubóstwem realizowane są w dalszym ciągu grupy wsparcia dla rodziców zastępczych oraz indywidualne wsparcie psychologiczne w miejscu zamieszkania rodziców zastępczych. Nadal wszyscy rodzice zastępczy objęci są nieodpłatnym wsparciem psychologicznym i poradnictwem prawnym. Mogą oni nie odpłatnie korzystać z konsultacji prawnych.
     Podczas grup wsparcia z rodzicami zastępczymi w dalszym ciągu omawiane są aktualne problemy, z jakimi borykają się rodzice zastępczy w kwestii wypełniania obowiązków opiekuńczo – wychowawczych z małoletnimi, oraz sposoby radzenia sobie z występującymi problemami. Nadal prowadzone są działania skierowane do rodziców zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych dotyczące wzmocnienia więzi emocjonalnych oraz podniesienia kompetencji rodzicielskich. W mieszkaniu treningowym w Sichowie Dużym, uczestnicy projektu – osoby z niepełnosprawnością sukcesywnie kontynuują treningi: terapeutyczne, nauki samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, kontaktów społecznych i nabywanie umiejętności społecznych, umiejętności kulinarnych, sprawności fizycznych i komputerowe.
     W ramach treningu kontaktów społecznych i nabywania umiejętności społecznych osoby z niepełnosprawnością w dniach 25 – 26.09. 2018 r. uczestniczyli w dwudniowej wycieczce edukacyjnej Oświęcim – Kraków. Podczas pobytu w Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu zwiedzali muzeum, realizując działania kontaktów społecznych zadawali oprowadzającemu grupę przewodnikowi pytania dot. panujących warunków w obozie, jak wyglądało życie w obozie. Następnie grupa uczestników projektu udała się do Krakowa. Podczas pobytu w Krakowie w dalszym ciągu realizowane były treningi nabywania umiejętności społecznych. Uczestnictwo w życiu społecznym polegało na: zwiedzanie zabytków Krakowa, ogrodu ZOO, nabywanie umiejętności poruszania się środkami komunikacji miejskiej, samodzielnym zakupie biletów na tramwaj oraz do teatru. Realizując trening kontaktów społecznych uczestnicy udali się do Teatru „Bagatela” na spektakl pt. „Boeing, boeing – Odlotowe narzeczone”. Podczas realizacji treningu społecznego, uczestnicy projektu nauczyli się zachowań w restauracji przy szwedzkim stole, samodzielnie przygotowywali kawę i herbatę, chętnie nawiązywali kontakty z obsługą restauracji oraz innymi uczestnikami wycieczki.
     Dla uczestników projektu – osób z niepełnosprawnością wycieczka edukacyjna do Oświęcimia – Krakowa była treningiem funkcjonowania w życiu społecznym, podnoszenia umiejętności społecznych oraz samoobsługi i samodzielności.


Tekst i foto: A. Ogórek, J. Wójcik

   

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png