Nowy samochód dla OSP w Pieczonogach

Utworzono: wtorek, 02, październik 2018

phoca thumb l 3Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach, wzbogaciła się o nowy średni samochód pożarniczy. Zakup samochodu, za kwotę 230 tys. zł, umożliwiło dofinansowanie z: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w kwocie 80 tys. zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, w kwocie 30 tys. zł. Pozostałą kwotę, w wysokości 120 tys. zł, pokryto z budżetu gminy Oleśnica.


    Jak stwierdzili druhowie OSP Pieczonogi, średni samochód będzie niezwykle pomocny w różnych akcjach w których uczestniczą, a także umożliwi włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dziękując wicemarszałkowi Markowi Szczepanikowi za wsparcie zakupu przez Urząd Marszałkowski w Kielcach, druhowie podziękowali także obecnemu na spotkaniu staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu za finansowe wspieranie przez Zarząd Powiatu w Staszowie zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania. Spotkanie w strażnicy w Pieczonogach, związane z przekazaniem samochodu, było także okazją do obejrzenia nowo urządzonego placu za strażnicą. Koszty urządzenia placu, w wysokości blisko 100 tys. zł pokryto ze środków zewnętrznych.
                                    

Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png