Odbiory remontów na drogach powiatowych w pierwszej dekadzie października

Utworzono: piątek, 28, wrzesień 2018

phoca thumb l 1Roboty na 7 odcinakach dróg powiatowych w gminach: Bogoria, Staszów i Łubnice, dla których umowy podpisano w Starostwie staszowskim w dniu 6 września, przebiegają zgodnie z planem. Całkowita długość wszystkich siedmiu odcinków dróg powiatowych przeznaczonych do remontów wynosi 10,5 km. Wartość zadań ogółem to: 1 mln 948 tys. 600 zł, dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 1 mln 534 tys. 974 zł, tj. 78%, udział powiatu staszowskiego to: 206 tys. 816 zł, tj. 11%, natomiast łączny udział gmin: Staszów, Bogoria i Łubnice wynosi 206 tys. 810 zł, co stanowi również 11% całkowitej wartości zadań. Termin zakończenia realizacji wszystkich remontów, ustalono na dzień 31 października br.

    Aktualnie, na dzień 28 września br., do odbioru przygotowywanych jest 5 innych odcinków, wykonanych z dofinansowań: na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz w ramach ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata: 2016-2019”. Ogólna długość wyremontowanych odcinków wynosi 6 km, a wartość robót – 3 mln zł, z czego 1 mln 730 tys., tj. 58%, pochodziło z w/w programów.

                                Tekst: Jan Mazanka
                        Foto: Sławomir Rakowski i Adam Jur

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech