LXII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: wtorek, 25, wrzesień 2018

W dniu 28 września 2018 roku o godzinie 09.30

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

LXII  Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 

 Proponowany porządek obrad sesji:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Porządek obrad sesji.
4. Przyjęcie Protokołu Nr LVIII/18 z dnia 20 lipca 2018 roku, Protokołu Nr LIX/18 z dnia 30 lipca 2018 roku, LX/18 z dnia 24 sierpnia 2018 roku oraz Protokołu Nr LXI/18 z dnia 07 września 2018 roku.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Informacja dotycząca Wojsk Obrony Terytorialnej.
8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie – projekt 69/18;
b) nadania Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołów Artystycznych ,,KLEKS” w Staszowie tytułu honorowego Ambasadora Powiatu Staszowskiego – projekt 70/18;
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018 – 2027 – projekt 71/18;
d) zmian w budżecie na 2018 rok – projekt 72/18;
e) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia spłat kredytu inwestycyjnego, który zostanie zaciągnięty przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt 73/18.
9. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty za 2017 rok, oświadczeń majątkowych radnych powiatu staszowskiego za 2017 rok oraz złożonych w związku z zakończeniem kadencji 2014-2018.
10. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png