Trwa budowa obwodnicy Staszowa

Utworzono: czwartek, 20, wrzesień 2018

    phoca thumb l 4W końcu września br., prace prowadzono na wszystkich czterech odcinkach obwodnicy, a także na 3 rondach, z wyjątkiem ronda nr 2 w ciągu drogi wojewódzkiej 757, przy bazie PKS, gdzie zakończono zabezpieczenie i obniżenie kanalizacji, a także wykonano osłonę teletechniczną na wszystkich ciągach instalacyjnych.

Trwa budowa ronda nr 1 na ul. Kościuszki, co związane jest ze zmianą organizacji ruchu, prace będą tam kontynuowane przez najbliższe 3 tygodnie. Można już w pełni użytkować rondo nr 3 w ciągu ul. Oględowskiej, podobnie jak i rondo nr 4 w Radzikowie. Na drogach serwisowych nr 5 i 6, równoległych do czwartego etapu obwodnicy, od mostu do drogi wojewódzkiej 764 Staszów-Raków, położono pierwszą warstwę bitumiczną. Tam też aktualnie prowadzone jest umacnianie rowów. Podobnie na odcinku etapu II A od ul. Oględowskiej do mostu na rzece Czarnej trwa umacnianie skarp obwodnicy oraz niwelacja terenu pod drogę serwisową. Na odcinku etapu II kontynuowany jest wykop we wzniesieniu, a z lewej strony wykopu na drodze serwisowej, położono pierwszą warstwę asfaltu.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png