Obradował Powiatowy SZS

Utworzono: piątek, 14, wrzesień 2018

phoca thumb l 2W dniu 12 września br., w Starostwie staszowskim, odbyło się zebranie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Staszowie. Prowadzący zebranie,  przewodniczący PSZS Jacek Więckowski, przedstawił sprawozdanie z realizacji imprez sportowych, a także podsumował wojewódzką rywalizację sportową i przedstawił ranking szkół, za miniony rok szkolny 2017/2018.


W tymże roku, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Staszowie, zorganizował łącznie 35 zawodów sportowych, w których udział wzięło 2 268 osób. Poza imprezami powiatowymi, staszowski PSZS był również organizatorem 9 wydarzeń sportowych na szczeblu półfinałów wojewódzkich oraz 5 finałów wojewódzkich igrzysk dzieci i młodzieży szkolnej. W dalszej części zebrania, ustalono powiatowy kalendarz imprez sportowych  dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, na rok szkolny 2018/2019.

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png