Sesja dwudziestolecia

Utworzono: poniedziałek, 10, wrzesień 2018

phoca thumb l 1W roku 2018, obchodzimy nie tylko 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także 20. rocznicę utworzenia powiatów. W Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1999 roku, określono zakres działania powiatów, m.in. w takich obszarach jak: edukacja w szkołach ponadgimnazjalnych, ochrona zdrowia na szczeblu szpitali powiatowych, remont dróg powiatowych, bezpieczeństwo obywateli i ochrona przeciwpowodziowa oraz pomoc społeczna i polityka prorodzinna.

    O dorobku władz samorządowych powiatu staszowskiego i efektach działań inwestycyjnych oraz różnych inicjatyw, w w/w obszarach, mówiono podczas ,,Uroczystej Sesji Rady Powiatu z okazji Jubileuszu 20-lecia Powiatu Staszowskiego”, jaka odbyła się w dniu 7 września br., w auli Zespołu Szkół w Staszowie.
    W posiedzeniu, prowadzonym przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta i wiceprzewodniczącego Marka Chylę, oprócz radnych i członków Zarządu Powiatu, udział wzięli zaproszeni goście, m.in. poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Szczepanik, były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, wojewoda świętokrzyski w latach: 2007-2015 Bożentyna Pałka-Koruba, starosta powiatu kieleckiego Michał Godowski, starosta powiatu Dondiuszany w Republice Mołdawii Vadim Liesnic, prezes Kongresu Polaków Podola w Winnicy na Ukrainie Włodzimierz Pawłowski, a także przedsiębiorcy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, jak również obecni i byli samorządowcy powiatu i gmin ziemi staszowskiej.
    Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego powiatu staszowskiego i odegraniu hymnu państwowego, pierwszy referat poświęcony przygotowaniu i wdrożeniu reformy samorządowej wygłosił przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant. Następnie głos zabrał starosta staszowski Michał Skotnicki, którego tematem wystąpienia były inwestycje i dorobek powiatu na przestrzeni ostatnich 20 lat. Treść wystąpienia była uzupełniona filmem oraz zdjęciami, m.in. pokazującymi najnowsze inwestycje w staszowskim szpitalu, w szkołach ponadgimnazjalnych oraz na drogach powiatowych i wojewódzkich.
    Zasadniczy referat pt. ,,Samorząd fundamentem demokracji” wygłosił prof. Jerzy Stępień - senator I i II kadencji, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach: 2006-2008. W części kończącej obrady zaproszeni goście, na ręce przewodniczącego Rady Damiana Sieranta i starosty Michała Skotnickiego, złożyli gratulacje z tytułu dotychczasowych 20-letnich osiągnięć, a także przekazali życzenia podobnego rozwoju powiatu staszowskiego w kolejnych latach. Po zakończeniu obrad, z krótkim koncertem wystąpił uczniowski zespół muzyczny ,,Stawiński Band”.


                                    
Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png