Kolejne odcinki dróg powiatowych do remontu

Utworzono: piątek, 07, wrzesień 2018

phoca thumb l 2W dniu 6 września br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, w ramach trzeciej promesy na ,,Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, podpisano umowy na remont 7 odcinków dróg powiatowych, na terenie gmin: Staszów, Bogoria i Łubnice.

Na terenie miasta i gminy Staszów, zostanie wyremontowanych 2 odcinki: pierwszy o długości 810 m, na drodze 0828T Korytnica-Kotuszów-Kurozwęki, i drugi odcinek, o długości 1 190 m, na drodze powiatowej 0829T Kurozwęki-Czernica-Przyjmy. Wartości ogółem w/w inwestycji to: 540 tys. 975 zł.
Na terenie gminy Bogoria zostanie wyremontowanych 4 odcinki: o długości 1 173 m, na drodze powiatowej 0848T Jurkowice-Nawodzice, o długości 2 522 m, na drodze 0783T Ceber-Wola Malkowska, o długości 1 855, na drodze 0847T Józefów Witowicki-Łukawice oraz odcinek o długości 1 200 m na drodze powiatowej 0779T Grzybów-Gorzków-Niedźwiedź. Wartość wszystkich remontów na terenie gminy Bogoria wyniesie 1 mln 257 tys. 252 zł.
Inwestycje na w/w 6 odcinkach, na terenie gmin Staszów i Bogoria, wykonają: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. k ,,DYLMEX - INWESTYCJE” i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Staszowie.
Siódmy odcinek zaplanowany do remontu, o długości 1 750 m, znajduje się w ciągu drogi powiatowej 0110T Wojnów-Beszowa, na terenie gminy Łubnice. Wartość robót wyniesie 150 tys. 373 zł, a ich wykonawcą będzie firma Usługi Transportowo–Drogowe Marian Sagan.
Całkowita długość wszystkich siedmiu odcinków dróg powiatowych przeznaczonych do remontów, wynosi 10,5 km. Wartość zadań ogółem to: 1 mln 948 tys. 600 zł, dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 1 mln 534 tys. 974 zł, tj. 78%, udział powiatu staszowskiego to: 206 tys. 816 zł, tj. 11%, natomiast łączny udział gmin: Staszów, Bogoria i Łubnice wynosi 206 tys. 810 zł, co stanowi również 11% całkowitej wartości zadań. Termin zakończenia realizacji wszystkich remontów, ustalono na dzień 31 października br.

Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png