Ogłoszenie

Utworzono: środa, 05, wrzesień 2018

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19.08.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

 

Konsultacje odbędą się w okresie od 5.09.2018 r. do 18.09.2018 r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który – podobnie jak projekt Programu – będzie dostępny na stronie internetowej Starostwa www.staszowski.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszowski.eu w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, w zakładce „Zarządzenia” oraz bezpośrednio w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Wypełniony formularz można przekazać:
1)    drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. J. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą,
2)    Osobiście do kancelarii urzędu lub do Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą,
3)    Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 18.09.2018 r. nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

http://www.bip.staszowski.eu/index.php/powiat/organizacje-pozarzadowe/4756-konsultacje-20180905

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png