Komunikat Starosty Staszowskiego dla właścicieli lasów prywatnych

Utworzono: środa, 01, sierpień 2018

Komunikat
Starosty Staszowskiego
dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
tzw. lasów prywatnych, położonych na terenie powiatu staszowskiego


    Starosta Staszowski informuje o konieczności zwalczania kornika ostrozębnego – groźnego szkodnika, powodującego zamieranie drzewostanów sosnowych.
Kornik ostrozębny żeruje w koronach sosen, pod tzw. cienką korą, a oznaką zasiedlenia drzew przez szkodnika są szarzejące i blednące igły, przechodzące w kolor od żółtego po rudy.
    Zwalczanie kornika ostrozębnego polega na wyszukiwaniu i wycinaniu drzew zasiedlonych przez szkodnika oraz palenie (z zachowaniem przepisów ochrony przeciwpożarowych) lub wywóz zasiedlonych partii koron.
Zaniedbania ze strony właścicieli lasów są główną przyczyną nadmiernego rozwoju tego szkodnika. Wycinka drzew suchych jest spóźniona i obojętna dla zwalczania szkodnika - drzewa suche są opuszczone przez kornika.

    W związku z powyższym wzywa się właścicieli lasów prywatnych do dokonania przeglądu drzewostanów pod kątem występowania szkodnika, a w przypadku stwierdzenia występowania zasiedlonych drzew, podjęcia działań w celu sukcesywnego ich usuwania i wywozu.
    Zasiedlone przez kornika drzewa, przeznaczone do usunięcia, należy zgłaszać do cechowania pracownikom ds. leśnictwa Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie w pok. P7, w godzinach dyżurów – w poniedziałki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 8:00 do 10:00 oraz w dniach środa- piątek od 7:30 do 10:00.
    W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel. 536 343 383 (gm. Bogoria, Staszów, Szydłów) oraz 537 212 232 (gm. Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany).

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png