W sprawie modernizacji ewidencji gruntów

Utworzono: wtorek, 31, lipiec 2018

phoca thumb l 1W dniu 27 lipca br, w Strzegomiu, odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono problemy wynikające z aktualnie prowadzonej w gminie Rytwiany modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych położonych na terenie gminy.

W spotkaniu, oprócz licznie przybyłych mieszkańców Strzegomia udział wzięli: Rafał Władziński - zastępca dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie, Andrzej Reczyński – świętokrzyski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach, Bożena Małkowska – starszy inspektor wojewódzki – koordynator, Michał Skotnicki – starosta staszowski, Jan Sikora  - sekretarz powiatu staszowskiego, Sławomir Bartos – kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Grzegorz Forkasiewicz – wójt gminy Rytwiany. Na pytania mieszkańców Strzegomia odpowiadali i udzielali wyjaśnień dotyczących modernizacji, przedstawiciele wykonawcy projektu: Marek Kołodziej, Joanna Smoter i Anna Białek, reprezentujący Spółkę Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z Krakowa. Aktualnie prowadzone prace dotyczą modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach geodezyjnych: Rytwiany, Grobla, Tuklęcz, Strzegom, Strzegomek, Sichów Duży i Sichów Mały. Analizie poddano dotychczasowe efekty prac wykonanych w obrębie Strzegom.
                                
                                  

 Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png