Z budowy obwodnicy Staszowa

Utworzono: poniedziałek, 30, lipiec 2018

phoca thumb l 2W ostatnich dniach lipca br., prace koncentrowano na budowie ronda nr 4 w ciągu drogi wojewódzkiej 764 Staszów–Raków i ronda nr 3 na drodze wojewódzkiej 765 Staszów-Chmielnik. Ruch na obydwu rondach, regulowany światłami, kierowany jest naprzemiennie po jednym lub drugim półkolu, co umożliwia sukcesywne wykonywanie prac, przy minimalnej uciążliwości dla kierowców.


    Znacznie zaawansowano modelowanie i umacnianie skarp wykopu we wzgórzu przy ul. Oględowskiej. Na części wzeszła trawa, dzięki ostatnim opadom deszczu. O obydwu stronach wykopu utwardzono cementem kilkusetmetrowe długości stabilizacji przyszłej jezdni. Po nawiezieniu tych odcinków kruszywem nastąpi wylanie pierwszej warstwy asfaltu. Trwa drążenie wykopu we wzgórzu, do tej pory zrealizowano blisko 80% zamierzonego celu.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png