Finansowe wsparcie dla odnowy wsi

Utworzono: piątek, 27, lipiec 2018

phoca thumb l 2W czwartek 26 lipca br., członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik, podpisał w Staszowie umowy na dofinansowanie inicjatyw w ramach konkursu ,,Odnowa wsi świętokrzyskiej”, a także z funduszu na przebudowę dróg lokalnych.  


    Budżet konkursu ,,Odnowa wsi świętokrzyskiej” wynosi 1 mln zł.  W ramach naboru, 90 gmin wiejskich  i miejsko-wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego, złożyło łącznie 229 projektów. Maksymalną wysokość dotacji na poszczególny projekt ustalono na kwotę 10 tys. zł. Wsparciem na tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi, w tym zakupy inwestycyjne objętych zostało 136 projektów, z czego 12 projektów, na łączną kwotę 137 tys. 200 zł, dotyczy inicjatyw realizowanych na terenach gmin: Bogoria, Łubnice, Osiek, Połaniec, Szydłów i Staszów. Zadania realizowane na terenie gmin powiatu staszowskiego dotyczą, m.in.: przebudowy dróg dojazdowych do gruntów ornych, zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych, zakupu zestawu do alarmowania o zagrożeniach, zakupu wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, budowy mini oczyszczalni ścieków, modernizacji pokryć dachowych budynku OSP czy budowy placu zabaw.
    Korzystając z obecności w powiecie staszowskim wicemarszałka Marka Szczepanika, podczas spotkania poruszono aktualne problemy dotyczące, m.in. prac komisji oceniających straty w produkcji roślinnej w wyniku ostatniej suszy oraz kłopoty ze zbytem owoców.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png