LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Utworzono: czwartek, 26, lipiec 2018

W dniu 30 lipca 2018 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 


Proponowany porządek obrad sesji:
   
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
a)    ponownego ustalenia wynagrodzenia Starosty Staszowskiego – projekt 51/18;
b)    zmian w budżecie na 2018 rok – projekt 65/18.
5.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech