Z obrad 58. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 20, lipiec 2018

phoca thumb l 3Posiedzenie odbyło się w dniu 20 lipca br. Do porządku obrad, propozycję zmian, w imieniu Zarządu Powiatu, m.in. wycofania do dalszego procedowania projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zgłosił starosta staszowski Michał Skotnicki.


    W punkcie ,,interpelacje i zapytania” poruszono sprawy dotyczące: rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, składowiska peletu przy Linii Hutniczo-Siarkowej oraz wywieszania flag państwowych na budynkach jednostek organizacyjnych powiatu.
W dalszej części obrad podjęto uchwały dotyczące:  
1. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Jasieniu gm. Staszów,
2. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Staszowski nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Staszów w obrębie Kurozwęki,
3. zmiany Uchwały Nr LIV/8/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku,
4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany, w kwocie 4 tys. 122 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
5. zmiany Uchwały Nr LVII/51/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek, w kwocie 5 tys. 740 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018 – 2027,
7.  zmian w budżecie na 2018 rok,
8. uchwała w sprawie ponownego ustalenia wynagrodzenia Starosty Staszowskiego nie została przyjęta.
    Przed zamknięciem obrad radni i zaproszeni goście otrzymali albumy wydane z okazji 20-lecia powiatu staszowskiego, jak również najnowszy numer kwartalnika powiatowego. Starosta Michał Skotnicki zaprosił wszystkich obecnych do Szydłowa w sobotę 21 lipca, na uroczystości obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego, a także w niedzielę 22 lipca do Smerdyny na jubileusz 90-lecia tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
                                                   

 Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech