95 - lecie OSP w Koniemłotach

Utworzono: wtorek, 17, lipiec 2018

3W dniu 15 lipca br. odbył się uroczysty jubileusz 95. rocznicy utworzenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach, w gminie Staszów. Wśród zaproszonych gości byli, m.in: wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik, radna Sejmiku Województwa Ewelina Bień, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki oraz zastępca komendanta powiatowego PSP w Staszowie mł. bryg. Grzegorz Rajca. Obchody rozpoczęto Mszą świętą w intencji druhów z Koniemłót, którą odprawili: proboszcz parafii w Koniemłotach ks. dr Michał Łukasik oraz ks. Wacław Hapak – przedstawiciel kapelana strażaków. Następnie wszyscy obecni przeszli na plac przed strażnicą w Koniemłotach, gdzie dowódca uroczystości druh Piotr Konefał złożył wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku OSP RP Bolesławowi Gradzińskiemu meldunek o gotowości do rozpoczęcia obchodów. Wszystkich zebranych serdecznie przywitał prezes OSP w Koniemłotach druh Roman Myśliwiec, następnie sekretarz Zarządu OSP w Koniemłotach, sołtys miejscowości druh Robert Widanka przedstawił rys historyczny jednostki. 

Kulminacją obchodów było odsłonięcie okolicznościowej tablicy oraz wręczenie odznaczeń państwowych, medali i odznak. Medal honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał druh Kazimierz Myśliwiec, który wraz z druhem Robertem Widanką otrzymał także „Srebrny krzyż zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej”. Następnie wręczono medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa”, złoty medal otrzymali druhowie: Kamil Imas, Paweł Widanka, Krzysztof Gibała, srebrny medal otrzymali druhowie: Tomasz Jastrząb, Henryk Piechociński, Zbigniew Dziuba, natomiast medal brązowy otrzymali: Łukasz Garczewski, Łukasz Urban, Mateusz Jastrząb, Janusz Domagała, Damian Domagała oraz Mieczysław Gibała. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie: Tomasz Gajos, Wojciech Witek oraz Norbert Kobiałka. Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali: Mieczysław Król „za 70 lat” oraz Czesław Karaś „za 55 lat” w OSP. Uroczystość zakończyły wpisy do księgi pamiątkowej, wbijanie okolicznościowych gwoździ oraz występy artystyczne.

Tekst i foto: Michał Skrętek

 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech